Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Ytterligare en patentansökan inlämnad

Arc Aroma Pure har, med stöd av bolagets patentombud Awapatent, tagit fram en ny patentansökan som nu har registrerats hos Patent- och registreringsverket. Ansökan avser en ny typ av behandlingskammare som är billig att tillverka och har flera fördelar jämfört med befintligt teknik. Den kan användas tillsammans med bolagets CEPT® -plattform och tillhandahållas som en engångsprodukt.

Behandlingskammaren är en av de viktigaste komponenterna i CEPT® systemet. Det är en förslitningsdetalj som måste underhållas. Ansökan avser en helt ny typ av behandlingskammare, med få komponenter, som är billigt och enkel att tillverka samtidigt som den är effektiv och har ett antal fördelar jämfört med befintligt teknik. Den nya kammaren installeras med få ingrepp av slutanvändaren och kan tillhandahållas som en engångsprodukt. Lösningen kommer att förenkla för slutanvändaren samtidigt som den genererar återkommande intäkter till bolaget. Behandlingskammaren kan användas för en rad olika applikationer tillsammans med bolagets patenterade CEPT® -plattform. Patentansökan beräknas bli offentlig inom cirka 15 månader.

”Under det forsknings- och utvecklingsarbete som vi bedriver med ökad intensitet under de senaste åren har vi gjort olika fynd och upptäckter. Detta fynd har lett till nya idéer och tankar om hur vi kan effektivisera processen samtidigt som vi förenklar livet för slutanvändaren. Med den aktuella patentansökan, som är vår tredje, fokuserar vi på en mycket viktig detalj i vår CEPT® -plattform, behandlingskammare. Istället för ett kostsamt och återkommande underhåll, med eventuella driftstopp, inför vi nu en enkelt utbytbar engångsdetalj. En lösning som inte bara är kostnadseffektiv utan som också skapar återkommande intäkter.” Säger Pär Henriksson, VD och Grundare av Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, VD

Tel: 046 – 271 83 81

E-post: per@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, Styrelseordförande

Tel: 0705 – 50 03 86

E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

ladda ner nyhet som pdf.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se