Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Driftsättning av bioCEPT® på Sveriges största biogasanläggning

Arc Aroma Pures bioCEPT® installeras just nu vid Sveriges största biogasanläggning, Jordberga utanför Trelleborg. Biogasanläggningen har tre produktionslinjer och bioCEPT containern installeras vid rötkammare tre som just nu laddas för drifttagning.

Containern lyftes nyligen på plats vid anläggningen i Jordberga och är ett resultat av samarbetet med Swedish Biogas International – SBI som meddelades 2014-06-19. Installationen genomförs med målet att driftsätta denna i samband med att rötkammaren startas upp. Jordberga-anläggningen, som är Sveriges största och modernaste biogasanläggning, har tre produktionslinjer. bioCEPT® kopplas in på den tredje av dessa linjer, som i dagsläget förbereds inför produktionsstart. Målsättningen är att bioCEPT containern startas upp samtidigt som rötkammaren drifttas. Det faktum att den industriella biogasanläggningen har tre identiska produktionslinjer innebär att jämförelser underlättas. Jordberga kommer att bli en viktig referensanläggning för Arc Aroma Pure AB som bolaget kan använda i marknadsföringen. Dels för att visa intressenter hur bioCEPT® fungerar i en verklig anläggning, men också för att kontinuerligt inhämta data och göra jämförelser.

Jordberga-anläggningen ägs bland annat av Swedish Biogas International AB (SBI) och E.ON. SBI har en option att överta bioCEPT containern.

”Efter besök på anläggningar, diskussioner och möten med SBI, har beslutet fattats att placera bioCEPT™ containern på den hypermoderna anläggningen i Jordberga. Vi är mycket belåtna att det blev just Jordberga. Detta är en högprofilanläggning, som dessutom ligger nära Lund och flygplatsen Sturup. Anläggningen har tre identiska produktionslinjer vilket underlättar utvärdering av effekten, nyttan kommer att bli tydlig. Det är fantastiskt inspirerande att vår teknologi har mottagits med så stort intresse från ägarna till anläggningen. Jordberga är en stor och modern anläggning som får många besökare, att vår bioCEPT™ placeras just här är mycket strategiskt för vår marknadsföring. Driftsättningen innebär att vi får möjlighet att visa vår bioCEPT® i drift i vårt närområde för nationella och internationella intressenter, detta kommer att underlätta marknadsföring och försäljning”, säger Pär Henriksson, VD, uppfinnare och grundare Arc Aroma Pure.

För ytterligare information om, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se Hemsida: www.arcaromapure.se

PO Rosenqvist, ordf. Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se