Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Sista dag för handel med BTA

Under november 2014 genomförde Arc Aroma Pure en företrädesemission. Sista dag för handel med BTA (betalad tecknad aktie) kommer att äga rum den 12 december 2014 och stoppdagen är den 16 december 2014. BTA kommer att omvandlas till aktier den 18 december 2014.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 813 272,70 kronor fördelat på 8 132 727 aktier, varav 908 000 A-aktier och 7 224 727 B-aktier.

Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, VD Tel: 046-271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se Hemsida: www.arcaromapure.se

PO Rosenqvist, Ordförande Tel: 0705-50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget utvecklar och marknadsför plattformen till den globala Cleantech-marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och andra strukturer och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion har varit i fokus. Tekniken frigör näring och påskyndar processen samtidigt som den öppnar för införande av nya råvaror som idag inte är lönsamma på grund av för långsam gasproduktion. För biogasmarknaden marknadsförs produkten under namnet BioCEPT®. Rening av vatten, avlopp, ballastvatten, flytande livsmedel och förbättrad olivoljeproduktion är exempel på andra applikationer för CEPT®-plattformen. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se