Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Företrädesemissionen kraftigt övertecknad

Företrädesemissionen i Arc Aroma Pure AB (publ) (AAP) avslutades den 19 november 2014. Emissionen tecknades till cirka 31,6 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser, detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 183 %. 99.7% tecknades med företrädesrätt. AAP tillförs därmed cirka 17,3 miljoner kronor före emissionskostnader om ca 1.4 MSEK.

Teckning och tilldelning. Genom emissionen nyemitteras 677 727 aktier. Totalt inkom anmälningar motsvarande 31 573 284 kronor. 675 356 aktier (cirka 99,7 % av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Med anledning av den höga teckningsgraden erhåller endast ett fåtal tecknare tilldelning utan företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag den 25 november 2014. Tecknare som inte får tilldelning erhåller ingen avräkningsnota.

Aktier och aktiekapital. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 813 272,70 kronor fördelat på 8 132 727 aktier, varav 908 000 A-aktier och 7 224 727 B-aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av december 2014.

 

”Det är med stor glädje vi nu kan delge det positiva utfallet i nyemissionen. Genom nyemissionen har bolaget fått ett kapitaltillskott som ger kraft och resurser att växla tempo, fokusera på marknad och identifiera nya applikationsområden. Vi har nu möjlighet att bredare möta marknadens stora intresse. Jag vill tacka alla som har tecknat aktier i AAP. Styrelsen, medarbetarna och jag inser att förtroendet, inte minst från våra befintliga aktieägare, förpliktigar. Vi kommer att göra allt för att leva upp till dessa förväntningar, fortsätta på den inslagna linjen, vidareutveckla våra produkter och knyta nya kontakter på marknaden.” säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB.

  För ytterligare information, vänligen kontakta

Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure AB, per@arcaromapure.se, 046 – 271 83 81.

PO Rosenqvist, styrelseordförande Arc Aroma Pure AB, 070 – 550 03 86, p.o.rosenqvist@arcaromapure.se.

 

Corpura AB agerar rådgivare i samband med emissionen.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Bolaget skall utveckla och marknadsföra den patenterade CEPT® -plattformen till den globala Cleantech-marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® -behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Biogasmarknaden är idag huvudfokus, produkten marknadsförs inom segmentet under namnet BioCEPT®. bioCEPT® är ett ”turn-key” system som effektiviserar biogasproduktion och möjliggör införande av råvaror som inte är lönsamma utan förbehandling. Behandling av vatten, ballastvatten och flytande livsmedel samt förbättrad olivoljeproduktion är andra exempel på lämpliga CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

 

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se