Kategorier
Aktuellt

Vad händer i AAP just nu?

Det här händer i Arc Aroma Pure AB

Gasdagarna Fyra representanter från Arc Aroma Pure AB deltog vid evenemanget Gasdagarna 2014 i Båstad. AAP:s VD och grundare Pär Henriksson höll ett välbesökt och uppskattat föredrag om CEPT-tekniken och bakgrunden till tekniken. Vår utställningsmonter var välbesökt, men allra störst intresse väckte kanske vår fullbestyckade bioCEPT® container som stod uppställd utanför utställningslokalen. En strategisk placering där kongressdeltagarna passerade flera gånger dagligen. Nyfikna intressenter tittade på anläggningen som var öppen och tillgänglig under hela eventet, vi AAP representanter fick många intresserade frågor. Deltagandet vid gasdagarna var lyckat och har redan gett resultat, en rad möten med olika biogasaktörer är inbokade. Under förra veckan genomfördes en första presentation hos en av Sveriges ledande och största teknikkonsulter inom biogas och vattenrening, ett möte som länkades så att alla bolagets medarbetare i Sverige kunde delta.

Möte med ledande aktör Vidare har bolaget tillsammans med representanter för samarbetsföretaget OptiFreeze haft ett tvådagarsmöte med den högsta ledningen från ett handelshus som också är en av världens största aktörer på frukt- och bärmarknaden. Aktörens företagsstruktur är synnerligen intressant. Förutom att de bedriver handel med frukt och bär, har egna odlingar, tillverkar juicer och andra produkter, så ingår också en bank i deras koncern. Via denna bank investerar bolaget i företag med intressanta teknologier. Diskussionerna kretsade kring tillverkning av biogas i och med att bioCEPT® medger att frukt- och bärproducenter kan bli energieffektivare. CEPT-tekniken kan också användas för pastörisering eller att öka mängden juice som kan utvinnas ur frukter och bär. Därutöver diskuterades frysning av frukter och bär med OptiFreeze teknologi. Bolagen för nu konkreta diskussioner om samarbeten.

Nya styrelsen är ”up and running” Bolagets nytillträdda styrelseledamot Carl Lilliehöök åkte direkt från Gasdagarna till Kalifornien för att träffa aktörer inom biogasmarknaden. Carl har sedan tidigare mycket goda kontakter i Kalifornien och i övriga USA. Kalifornien är en mycket intressant marknad för Arc Aroma Pure AB inte minst med tanke på delstatens stora miljöengagemang. Det finns anledning att tro att lagen om ”Zero Waste 2020” kommer att medföra satsningar på nya biogasanläggningar för att uppnå målen.

Patent Som tidigare har meddelats 131119, har Arc Aroma Pure AB lämnat in en patentansökan som täcker in nya applikationsområden för CEPT® plattformen. Bolaget har nu valt att gå direkt på målet och har därför lämnat in en PCT-ansökan där den svenska ansökan angetts som prioritetshandling. PCT innebär att vi i en ansökan kan få världsomfattande skydd i fler än 140 länder.

Leveranser och tester Just nu slutmonteras bolagets tredje bioCEPT® container medan container nummer två är under långtidstest och beräknas levereras till Sveriges modernaste biogasanläggning, Jordberga utanför Trelleborg, om två veckor. Vid sidan av detta, arbetar vi med utrustningen som skall installeras i världens modernaste anläggning för produktion av olivolja. På arcaromapure.se kan man se och lyssna på en bioCEPT®. För att se filmklippet klicka här.

”Nu har vi visat upp bioCEPT® of­fentligt för första gången. Mina kollegor och jag konstate­rade med stolthet att resultatet av många års arbete hade en hedersplats i Båstad under Gasdagarna 2014. In­tresset var mycket stort och frågorna många, vår utställningsmonter var välbesökt även om vi ”tvingades” gå ut i det vackra vädret för att prata om vår bioCEPT®. Vi är nu på marknaden och mottagandet har varit hedrande. Jag har arbetat med PEF tekniken i över 20 år, nu går vi in i en ny spännande fas.”, säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB.

Pär Henriksson, VD och grundare Tel: 046 – 271 83 81 E-post:  per@arcaromapure.se PO Rosenqvist, ordf Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se Hemsida:  www.arcaromapure.se
Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se