Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

AAP och Malmberg Water AB har tecknat avtal

Arc Aroma Pure och Malmberg Water AB har tecknat avtal – skall marknadsföra BioCEPT™ på den globala biogasmarknaden

Arc Aroma Pure AB (AAP) och Malmberg Water AB (MWAB) har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att MWAB ska marknadsföra och sälja BioCEPT® till biogasaktörer på ett antal marknader runt om i världen. Avtalet har ett försäljningsvärde om minst 50 MSEK per år och volymen förväntas öka på sikt.

MWAB startar sina marknadsföringsinsatser direkt med aktiviteter med stöd från AAP i Sverige och utomlands. MWAB har idag utfört närmare 100 anläggningar för biogasuppgraderings i Europa och Kina. BioCEPT™ är ett naturligt komplement för MWABs sortiment och marknadsplan. Avtalet omfattar även eftermarknad och produktutveckling.

”Malmberg Water är en imponerade partner som har visat en fantastisk tillväxt inom segmentet biogas. Jag är övertygad att detta avtal kommer att göra ett tydligt avtryck i våra försäljningssiffror. Vi har nu fått möjligheten att samarbeta med ett företag som har en lång historik och som drivs av ett stort miljöengagemang i kombination med gedigen kunskap inom flera intressanta segment. MWAB har visat en stor kunskap, insikt och inte minst en stor entusiasm över möjligheten att marknadsföra vår BioCEPT™”, säger PO Rosenqvist, styrelseordförande och marknadsansvarig i Arc Aroma Pure AB.  

”Nu kan vi erbjuda ytterligare en innovativ processlösning inom vattenrening och biogas och det kommer bli ett stort mervärde för såväl våra befintliga som framtida kunder. Marknadsföringen av BioCEPT™ är igång mot nyckelkunder och signalerna vi får är positiva. Vi är övertygade att CEPT®-tekniken kan bidra till en väsentlig effektivisering av biogasproduktionen och kommer att bli en viktig pusselbit i byggandet av det energineutrala avloppsreningsverket ”, säger Per Johansson AO-chef på Malmberg Water AB. 

Ladda ner som PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PO Rosenqvist, Styrelseordförande Arc Aroma Pure AB, 070 – 55 00 386, p.o.rosenqvist@arcaromapure.se.

Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB, 046 – 271 83 81, per@arcaromapure.se.

Per Johansson,  AO-chef Malmberg Water AB, 044 – 780 18 30, per.johansson@malmberg.se.

Johan Möllerström, VD Malmberg Water AB, 044 – 780 18 01, johan.mollerstrom@malmberg.se.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-teknik. Tekniken innebär att kortvariga högspänningspulser spränger cellernas membran och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-tekniken har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Att rena vatten och ballastvatten eller pastörisera flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se
Om Malmberg Water AB Ren Energi. Rent Vatten. Malmberg är ett miljöteknikföretag inom biogas, vattenrening, borrning, geoenergi och miljöhantering. MalmbergGruppen omsätter cirka 500 MSEK med 170 anställda. Huvudkontor och tillverkning ligger i Yngsjö strax utanför Åhus. Företaget grundades 1866 och är familjeägt i femte generationen. Malmberg Water AB är det största bolaget inom gruppen med fokus på affärsområdena Vattenrening, Biogas och Service & Support.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se