Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Såld CEPT® -utrustning till Klippans kommun

Arc Aroma Pure har sålt CEPT® -utrustning till Klippans kommun

Arc Aroma Pure AB (AAP) har sålt CEPT® -utrustning till Klippans kommun. Utrustningen ingår som en del i ett pilotprojekt som drivs tillsammans med kommunen och Nordic Water AB. Köpesumman uppgår till 7 MKR, AAP delfinansierar projektet med ca 3 MKR.

Arc Aroma Pure AB har nått en viktig milstolpe i och med försäljningen av CEPT®-utrustning till Klippans kommun. Utrustningen ingår i det pilotprojekt som tidigare kommunicerats, köpesumman uppgår till 7 MKR. Som projektdeltagare medfinansierar AAP projektet med ca 3 MKR. Övriga partners och finansiärer i pilotprojektet är Nordic Water AB och Klippans kommun. Energimyndigheten stödjer projektet.

”Köpeavtalet är en viktig milstolpe i Arc Aroma Pures historia och samtidigt ett stort erkännande av vår teknik. Projektet befinner sig i gränslandet mellan vattenrening och biogasproduktion vilket är en enorm marknad där vår CEPT® -teknik har mycket goda framtidsutsikter. Reningsverken renar avloppsvatten vilket ger stora mängder slam. Detta innebär stora möjligheter för vår CEPT® -teknik då CEPT® -behandlingen ökar kapaciteten i reningsverken och minskar mängden restslam. Samtidigt kommer mängden producerad biogas att öka både avseende utbyte och total mängd”, säger PO Rosenqvist, styrelseordförande och marknadsansvarig i Arc Aroma Pure AB.

CEPT® -utrustningen är ett så kallat ”plug-in system”. Tanken är att skapa en OEM-produkt, det vill säga en produkt som ingår i ett annat företags produkt- och varunamn. De CEPT® -plattformar som ingår i vår förbehandlingsanläggning för biogasråvara och som används i övriga pilotprojekt kommer i fortsättningen att marknadsföras och säljas under produktnamnet BioCEPT.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PO Rosenqvist, Styrelseordförande Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se

Hemsida: www.arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -teknik. Tekniken innebär att kortvariga högspänningspulser spränger cellernas membran och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® -tekniken har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Att rena vatten och ballastvatten eller pastörisera flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Ladda ner som PDF