Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Såld CEPT® -utrustning till Klippans kommun

Arc Aroma Pure har sålt CEPT® -utrustning till Klippans kommun

Arc Aroma Pure AB (AAP) har sålt CEPT® -utrustning till Klippans kommun. Utrustningen ingår som en del i ett pilotprojekt som drivs tillsammans med kommunen och Nordic Water AB. Köpesumman uppgår till 7 MKR, AAP delfinansierar projektet med ca 3 MKR.

Arc Aroma Pure AB har nått en viktig milstolpe i och med försäljningen av CEPT®-utrustning till Klippans kommun. Utrustningen ingår i det pilotprojekt som tidigare kommunicerats, köpesumman uppgår till 7 MKR. Som projektdeltagare medfinansierar AAP projektet med ca 3 MKR. Övriga partners och finansiärer i pilotprojektet är Nordic Water AB och Klippans kommun. Energimyndigheten stödjer projektet.

”Köpeavtalet är en viktig milstolpe i Arc Aroma Pures historia och samtidigt ett stort erkännande av vår teknik. Projektet befinner sig i gränslandet mellan vattenrening och biogasproduktion vilket är en enorm marknad där vår CEPT® -teknik har mycket goda framtidsutsikter. Reningsverken renar avloppsvatten vilket ger stora mängder slam. Detta innebär stora möjligheter för vår CEPT® -teknik då CEPT® -behandlingen ökar kapaciteten i reningsverken och minskar mängden restslam. Samtidigt kommer mängden producerad biogas att öka både avseende utbyte och total mängd”, säger PO Rosenqvist, styrelseordförande och marknadsansvarig i Arc Aroma Pure AB.

CEPT® -utrustningen är ett så kallat ”plug-in system”. Tanken är att skapa en OEM-produkt, det vill säga en produkt som ingår i ett annat företags produkt- och varunamn. De CEPT® -plattformar som ingår i vår förbehandlingsanläggning för biogasråvara och som används i övriga pilotprojekt kommer i fortsättningen att marknadsföras och säljas under produktnamnet BioCEPT.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PO Rosenqvist, Styrelseordförande Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se

Hemsida: www.arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -teknik. Tekniken innebär att kortvariga högspänningspulser spränger cellernas membran och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® -tekniken har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Att rena vatten och ballastvatten eller pastörisera flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Ladda ner som PDF

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se