Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Industriellt fullskaliga tester i samarbete med Swedish Biogas International AB

Arc Aroma Pure AB (AAP) och Swedish Biogas International AB (SBI) skall genomföra industriellt fullskaliga tester av AAP:s CEPT®-plattform. Samarbetet inleds i juni i år med målet att installation och driftsättning av plattformen sker Q3 2014.

 

Arc Aroma Pure AB och Swedish Biogas International AB har tecknat en överenskommelse om att genomföra fullskaliga tester av AAP:s CEPT®-plattform industriellt vid en av SBI:s biogasanläggningar. Dessa anläggningar finns, bland annat, i Lidköping, Örebro, Västerås och Jordberga. Ett första projektmöte har ägt rum under vecka 25. CEPT®-plattformen kommer att utvärderas i drift under ca nio månader. Överenskommelsen innebär att SBI ges möjlighet att överta CEPT®-plattformen samt öppnar för installation av ytterligare CEPT®-plattformar inom SBI-gruppen. Styrelsen i AAP gör bedömningen att intäkter till bolaget med anledning det aktuella samarbetet med SBI kan genereras med början under Q4 2014.

 

I och med denna överenskommelse har AAP nu uppnått målet att starta tre pilotsamarbeten. Marknadsföringen fortsätter och kommer att intensifieras.

 

Med överenskommelsen som träffats med SBI om en pilotanläggning vid en av bolagets industriella biogasanläggningar har AAP uppnått flera viktigt mål. Dels har AAP ytterligare en viktig referensanläggning samtidigt har AAP nu träffat överenskommelser om och påbörjat utplaceringen av samtliga CEPT®-plattformar i nollserien. Driftsättningen av de tre CEPT®-plattformarna innebär att vi får flera viktiga referensobjekt där biogasproducenter och andra intressenter kan se och utvärdera plattformen i en industriell drift. De tre referensanläggningarna ger vidare AAP möjlighet att samla data som kan utgöra viktiga verktyg i den fortsatta marknadsföringen, data som ger ”svart på vitt” att vår CEPT® leder till en avsevärd effektivitetsökning i biogasproduktionen”, säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure AB, per@arcaromapure.se, 046 – 271 83 81.

PO Rosenqvist, styrelseordförande Arc Aroma Pure AB, 070 – 550 03 86, p.o.rosenqvist@arcaromapure.se.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Bolaget skall utveckla och marknadsföra den patenterade CEPT®-plattformen till den globala biogasmarknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och andra strukturer i biogassubstratet. Detta frigör näring och vilket effektiviserar biogasproduktionen avseende dels produktionshastighet men också total mängd producerad gas. Samtidigt möjliggör CEPT® tekniken att nya substrat införs i produktionen, substrat som idag inte är lönsamma på grund av exempelvis för långsam gasproduktion. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Om Swedish Biogas International AB

SBI är en privatägd, långsiktig och ledande aktör inom biogasindustrin i Sverige. Produktionen i de anläggningar som SBI äger är helt inriktad på fordonsbränsle. Swedish Biogas International ger lokala lösningar på globala frågor genom att projektera, bygga och driva biogasanläggningar. Den kretsloppsanpassade biogas som Swedish Biogas International producerar som framställs ur lokala råvaror och restprodukter. Gasen används som fordonsbränsle och utgör ett fullvärdigt och miljövänligt alternativ till fossila bränslen. Biogasanläggningen i Jordberga är Sveriges största och förmodligen modernaste biogasanläggning. Företaget, med säte i Linköping, har 38 anställda och hade 2013 ca 165 miljoner kronor i omsättning. www.swedishbiogas.com.

Ladda ner som pdf.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se