Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Övertecknad emission i intressebolaget OptiFreeze

Den nyemissionen som genomförts i OptiFreeze AB inför notering på AktieTorget avslutades onsdagen den 14 maj. Nyemissionen övertecknade med cirka 150 procent. OptiFreeze tillförs därmed cirka 7,3 MSEK efter emissionskostnader vilket tillsammans med kapitalet från den tidigare genomförda Private Placement kommer att användas bland annat för att genomföra de planerade pilotförsöken. Aktien första handelsdag beräknas bli 16 juni 2014.

OptiFreeze ABs teknik har tagits fram av forskare vid Livsmedelsteknologi, Lunds Tekniska Högskola. Metoden bygger på tillämpning av tryck/vakuumteknik tillsammans med PEF, vilket är Arc Aroma Pures specialkompetens, så kallade pulsade elektriska fält. Metoden kan appliceras på exempelvis frukter, bär och grönsaker. Genom att föra in naturliga protein och sockerarter i frukt eller grönsaker innan infrysning, bevaras cellstrukturen intakt. Därmed behåller livsmedlen smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion. Fenomenet kan liknas vid det som inträffar vid första frosten, de flesta gröna växterna kollapsar och dör men gräset förblir grönt. Gräset överlever då det skyddas av ett naturligt protein som finns i vissa växter och skyddar cellerna så att dessa inte kollapsar. Bolaget grundades av forskarna, Arc Aroma Pure AB samt av LU Innovation System, vilket är Lunds Universitets innovationsverksamhet.

 ”Fredrik Westman, VD Optifreeze, och jag har träffat investerare runt om i Sverige under emissionen. Vi är mycket glada över det positiva utfallet och det stora intresse som vi har mött. Frågorna har varit många och nyfikenheten stor. Den lyckade emissionen är en viktig milstolpe för såväl Optifreeze som Arc Aroma Pure, det är med stor respekt som vi nu kommer att bygga upp verksamheten i OptiFreeze under ledning av Fredrik Westman och med stöd av de resurser som bolaget tillförs. Bolagen kommer att fortsätta sitt samarbete på olika plan samtidigt står Optifreeze stadigt med sina nu tillförda resurser.”, säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB. För ytterligare information, vänligen kontakta

Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure AB samt styrelseordförande i Optifreeze AB per@arcaromapure.se, 046 – 271 83 81.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Se hela nyheten

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se