Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Sista chansen att höra presentation om intressebolaget OptiFreeze AB

Pär Henriksson, grundare och VD i Arc Aroma Pure och styrelseordförande och medgrundare i OptiFreeze AB, genomför tillsammans med Fredrik Westman, VD i Optifreeze AB en ”Eriksgata” där Optifreeze presenteras för investerare och andra intresserade runt om i Sverige. På tisdag den 13:e maj kommer turen till Malmö. Detta är den sista planerade presentationen som denna gång hålls på Malmö börshus.

Vid presentationen, preliminär tid: tisdag 13/5, 18:45, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, kommer Pär Henriksson och Fredrik Westman att presentera Optifreeze AB, idén, produkterna och planerna för framtiden. Nyemissionen i OptiFreeze AB syftar till att finansiera bolagets produktutveckling samt den inledande marknadsföringen. Målet är att ta in 8 miljoner kronor, vilket ger totalt 11 miljoner kronor inklusive den tidigare genomförda ”private placement” som övertecknades kraftigt. Teckningsförbindelser om ca 3 MSEK har inkommit till bolaget.

OptiFreeze ABs teknik har tagits fram av forskare vid Livsmedelsteknologi, Lunds Tekniska Högskola. Metoden bygger på tillämpning av tryck/vakuumteknik tillsammans med PEF, vilket är Arc Aroma Pures specialkompetens, så kallade pulsade elektriska fält. Metoden kan appliceras på exempelvis frukter, bär och grönsaker. Genom att föra in naturliga protein och sockerarter i frukt eller grönsaker innan infrysning, bevaras cellstrukturen intakt. Därmed behåller livsmedlens smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion. Fenomenet kan liknas vid det som inträffar vid första frosten, de flesta gröna växterna kollapsar och dör men gräset förblir grönt. Detta på grund av ett naturligt protein som finns i vissa växter och skyddar cellerna så att dessa inte kollapsar. Bolaget grundades av forskarna, Arc Aroma Pure AB samt av LU Innovation System, vilket är Lunds Universitets innovationsverksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure AB, per@arcaromapure.se, 046 – 271 83 81. Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB, 0738 – 145 215, fredrik.w@optifreeze.se. Inbjudan: http://www.aktietorget.se/Torgdagar/Malmo%2013.5.2014.pdf Anmälan till arrangören Herslow & Partners: inbjudan@herslowpartners.se  Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten.

Hela nyheten som pdf

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se