Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure: Uppdatering av Rapportkalender

Arc Aroma Pure AB (AAP) har uppdaterat sin rapportkalender. Dessvärre har missförstånd eller slarv lett till att vår rapportkalender varit felaktig vilket härmed korrigeras.

Dessvärre har olika missförstånd eller slarv lett till att vår rapportkatalog har varit felaktig och inkomplett. Korrekta datum för våra kommande redogörelser och rapporter skall vara:

Händelse

datum

Bokslutskommuniké maj 2013 – april 2014

2014-07-18

Kvartalsredogörelse Q1, maj 2014 – juli 2014

2014-09-26

Bolagsstämma 2014

2014-09-30

Kvartalsrapport Q2, aug 2014 – okt 2014

2014-12-19

Kvartalsredogörelse Q3, nov 2014 – januari 2015

2015-03-20

Bokslutskommuniké maj 2014 – april 2015

2015-07-17

”Det är beklagligt att vi pågrund av slarv eller missförstånd har angett felaktiga datum för våra rapporter under det kommande året. Med detta PM vill vi korrigera alla felaktigheter och uppdatera med korrekta datum. Jag hoppas på ert överseende med detta.”, säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure AB

Tel: 046 271 8381

E-post:  per@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, Ordförande Arc Aroma Pure AB

Tel: 070 – 55 00 386

E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Hemsida: www.arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ): Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Se vidare på bolagets hemsida www.arcaromapure.se.

Ladda ner som pdf

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se