Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Utplacering av första piloten i mars månad

Arc Aroma Pure AB (AAP) har träffat en överenskommelse om utplacering av den första pilotanläggningen. Arbetet kommer att inledas under mars månad. Pilotanläggningen kommer, efter genomförd installation, att intrimmas och användas i fullskaliga försök som beräknas att pågå i cirka sex månader.

Utplaceringen avser effektivisering av biogasproduktion och sker som ett led i samarbetet med Nordic Water Products AB. I nuläget bedömer AAP att plats för installation av piloten och detaljer om upplägget för de försök som kommer att genomföras kan offentliggöras först efter att pilotförsöken har slutförts.

”Detta är en viktig milstolpe för AAP. Nu när arbetet med den första pilotanläggningen är nära fullbordan känns det riktigt bra att veta var vår första anläggning skall installeras. Samtidigt skall det bli spännande att testa tekniken i fullskala, i en producerande anläggning där helt nya krav ställs på vår CEPT® baserade förbehandlingsanläggning. Vi har nu startat produktionen av container två och tre för att kunna möta det intresse som marknaden uppvisar. Intresserade slutanvändare finns såväl i Sverige som utomlands, detta konstaterar vi när vi besöker biogasanläggningar eller när olika intressenter kommer till oss och tittar på vår CEPT®.”, säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure AB

Tel: 046 271 8381

E-post:  per@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, Ordförande Arc Aroma Pure AB

Tel: 070 – 55 00 386

E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Hemsida: www.arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ): Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Se vidare på bolagets hemsida www.arcaromapure.se.

Ladda ner som pdf

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se