Kategorier
Aktuellt

Angående Sydsvenska Dagbladets artiklar om listade bolag.

ArcLoggaminskadIdag, den 18 januari, publicerar Sydsvenska Dagbladet en stort uppslagen artikel med huvudrubriken ”Varningsflagg för Skånska bolag”. Vi vill med anledning av några faktafel rörande Arc Aroma Pure framföra korrekta uppgifter.

I en tabellsammanställning i Sydsvenskans näringslivsbilaga, N7, framgår felaktiga uppgifter om Arc Aroma Pure.

Kursen vid marknadsintroduktion av Arc Aroma Pure, benämnd ”Första Kurs” var inte 7.00 kronor. Korrekt introduktionskurs var 4.80.

Kursen 30/12 2013 var 10.35. Men i tabellen är denna siffra röd vilket i Sydsvenskans framställning förmodligen skall indikera en negativ utveckling. Arc Aroma Pures kursutveckling var dock starkt positiv, från 4.80 kronor vid introduktionen till 10.35 vid årsskiftet 2013/2014.

I tabellen anges att Arc Aroma Pure har gjort en nyemission om 5 MSEK. Denna emission gjordes inför listningen, efter listningen har ingen emission genomförts under perioden fram till 31/12. Däremot har vi, som meddelats separat, nyligen genomfört en riktad emission.

”I artikeln citeras bland annat chefredaktören Aktiespararnas tidning som säger: ”En bra tumregel är: ju mindre lista desto större risk för att aktieköpet kommer att bli en dålig investering.” Detta citat är också huvudrubrik över ett helt uppslag i tidningen. Arc Aroma Pure har samarbetat med Aktiespararna och presenterat bolaget vid olika sammankomster. Dessa presentationer har Arc Aroma Pure betalat för att få genomföra och jag tycker att samarbetet har varit bra och uppskattar deras stora engagemang. Men jag tror inte att uttalandet är representativt för den hållning jag noterat bland medlemmarna. En risk kan uppvägas av den potential som ett tidigt engagemang kan innebära”, säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB.

”I artikeln skrivs det om bristen på information hos kollektivet småbolag. Arc Aroma Pure tar denna fråga på största allvar. Vi i styrelsen har daglig kontakt med varandra för att hela tiden hålla oss informerade om vad som sker inom företag och hur väsentlig information ska delges marknaden. Vi strävar efter att leva upp till de regelverk gällande kurspåverkande information som gäller och som syftar till att bolaget ska förmedla korrekt information så fort som möjligt via de kanaler som stadgas enligt regelverket. Vi finns alltid tillgängliga för våra aktieägare och andra intressenter. Vi ser stora fördelar med att vara transparenta och korrekta”, säger Pär Henriksson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure AB

Tel: 046 271 8381

E-post:  per@arcaromapure.se

Hemsida:  www.arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB: Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Se vidare på bolagets hemsida www.arcaromapure.se. Ladda ner pdf.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se