Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure: Ny patentansökan inlämnad

Arc Aroma Pure har, med stöd av bolagets patentombud Awapatent, tagit fram en ny patentansökan som nu registrerats hos Patent- och registreringsverket. Ansökan täcker in flera nya applikationsområden för bolagets CEPT®-plattform baserat på de nya fynd som är resultatet av det forsknings och utvecklingsarbete som har bedrivits inom Arc Aroma Pure under de senaste åren. Styrelsen har av strategiska skäl valt att inte gå in i detaljer rörande dessa nya applikationsområden. Patentansökan beräknas bli offentlig inom cirka 15 månader.

”Under det forsknings- och utvecklingsarbete som vi bedrivit under de senaste åren har vi gjort olika fynd och upptäckter. Detta har lett till nya idéer och tankar om alternativa användningsområden för vår produkt. Med den aktuella nya patentansökan täcker vi in nya applikationer och nya sätt att använda vår CEPT®-plattform. Jag är övertygad att dessa nya applikationsområden innebär att marknaden för CEPT® -plattformen kan komma att utökas med nya segment.” Säger Pär Henriksson, VD och Grundare av Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure E-post: per@arcaromapure.se Telefon direkt: 046 271 83 81 PO Rosenqvist, ordf. Arc Aroma Pure AB Telefon: 070 – 55 00 386 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se Hemsida: www.arcaromapure.se Telefon: 046 271 83 80

Om Arc Aroma Pure AB (publ): Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Se vidare på bolagets hemsida www.arcaromapure.se.

Ladda ner nyhet som pdf.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se