Kategorier
Aktuellt

Rapport från ”Bioelectrics 2013“ i Tyskland

Arc Aroma Pure: Rapport från ”Bioelectrics 2013“ i Tyskland

Pär Henriksson, grundare av Arc Aroma Pure AB (publ) och uppfinnare till CEPT®-plattformen, presenterade CEPT®-tekniken vid symposiet ”Bioelectrics 2013” i Karlsruhe, Tyskland. Presentationen väckte ett stort intresse bland åhörarna och den efterföljande frågestunden fick avbrytas då tiden till den inte räckte till alla frågor som ställdes. Viktiga kontakter knöts med både aktörer inom industrin och inom den akademiska världen.

Arc Aroma Pure presenterade CEPT® och genomförda försök vid det tionde årligen återkommande Bioelektroniksymposiet i Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Symposiet arrangerades i samarbete med COST TD 1104, ett EU finansierat internationellt projekt där Arc Aroma Pure ingår. Pär Henriksson presenterade under rubriken ”Environmental applications” med titeln ”CEPT® – En boost for biogas”. De uppnådda resultaten och den unika förbehandlingslinjen för effektivisering av biogasproduktion såväl som bolaget presenterades. Detta var det första internationella framträdandet för Arc Aroma Pure. Presentationen väckte ett stort intresse bland åhörarna och den efterföljande frågestunden fick avbrytas då tiden till den inte räckte till alla frågor.

I samband med symposiet hölls ett möte i COST-projektet, Work Group 4. Idéer och förslag mottogs positivt eftersom Arc Aroma Pure är en industriell partner i COST-projektet som har lång erfarenhet av såväl utveckling av utrustning som applikationer i industriell skala. COST-projektet skall främja samarbete mellan olika forskargrupper och även industriella partners. Organisationen är en utmärkt språngbräda för Arc Aroma Pure och vi bedömer att den kan öppna för internationella samarbeten med tongivande forskare och företag i såväl Europa som USA, Asien och Australien.

”Symposiet var välbesökt, framstående forskare från hela Europa och även från USA, Australien och Asien var närvarande.  Jag konstaterar att det är många aktiviteter inom vårt intresseområde, samtidigt känns det som om vi ligger i frontlinjen, såväl tekniskt som resultatmässigt. Flera frågor handlade om den låga energiförbrukning som vi redovisar, ca 0,6 kWh/ton. Detta ligger långt under konkurrerande tekniker och långt under de nivåer som andra grupper redovisar. Symposiet gav bra möjligheter att visa upp oss och knyta viktiga kontakter med möjliga samarbetspartners och lära känna en del av våra framtida konkurrenter.” Säger Pär Henriksson, Grundare Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PO Rosenqvist, VD Arc Aroma Pure AB

Tel: 070 – 55 00 386

E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Pär Henriksson, grundare Arc Aroma Pure

Tel: 070 547 09 85

E-post:  per@arcaromapure.se

Hemsida: www.arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ): Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Se vidare på bolagets hemsida www.arcaromapure.se.

Ladda ner pdf.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se