Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma.

Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 september 2013 kl. 13.00 på bolagets kontor, Skiffervägen 12 i Lund.

Läs hela nyheten.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se