Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma.

Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 september 2013 kl. 13.00 på bolagets kontor, Skiffervägen 12 i Lund.

Läs hela nyheten.