Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Patent beviljat i Kina

Vårt patentombud, Awapatent, meddelar att Arc Aroma Pure AB (publ) har beviljats patent i Kina.

Det beviljade patentet avser vår CEPT®-plattform för behandling av pumpbara substanser. Patentet har fokus på den generator som producerar de kortvariga högspänningspulserna, styrningen av generatorn och själva behandlingskammaren. Läs mer här

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se