Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure AB har tecknat distributörsavtal med spanska Tasnord S.L

®-baserade plattform. Vid sidan om detta skall bolagen samarbeta i olika kundbaserade utvecklingsprojekt i regionen med målet att identifiera ytterligare applikationer där CEPT® kan effektivisera processer. Läs hela nyheten här.  

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se