Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure har förstärkt organisationen

Arc Aroma Pure har förstärkt teamet med två Specialister inom elektronik och mjukvara. Nytillskotten Andreas Marcusson och Lars Klarheden kommer att arbeta med produktifieringen och produktionen av vårt CEPT® baserade förbehandlingssystem för effektivisering av biogasproduktion. Läs hela nyheten här.