Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure har förstärkt organisationen

Arc Aroma Pure har förstärkt teamet med två Specialister inom elektronik och mjukvara. Nytillskotten Andreas Marcusson och Lars Klarheden kommer att arbeta med produktifieringen och produktionen av vårt CEPT® baserade förbehandlingssystem för effektivisering av biogasproduktion. Läs hela nyheten här.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se