Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

Arc Aroma Pure AB (publ) har utsett Sedermera Fondkommission AB till likviditetsgarant i bolagets aktie.

Sedermeras uppdrag påbörjas idag, den 3 april och består av likviditetsfrämjande åtgärder. Syftet är att öka aktiens likviditet och att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket ska resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handeln med aktien. Läs hela nyheten.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se