Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Nyemission inför listning på AktieTorget

Lund 2013-02-19

Arc Aroma Pure:  Nyemission inför listning på AktieTorget

Idag, den 19 februari 2013, inleds teckningstiden i Arc Aroma Pure AB:s (publ) nyemission inför listning på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 5 mars 2013. Vid fulltecknad nyemission tillförs Arc Aroma Pure cirka 5,0 MSEK före emissionskostnader. Memorandum, folder och anmälningssedel finns att tillgå på Arc Aroma Pures, AktieTorgets och Sedermera Fondkommission AB:s respektive hemsidor (www.arcaromapure.sewww.aktietorget.se och www.sedermera.se).

Läs hela Pressreleasen – Nyemission inför listning på AktieTorget  

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se