Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Nyemission inför listning på AktieTorget

Lund 2013-02-19

Arc Aroma Pure:  Nyemission inför listning på AktieTorget

Idag, den 19 februari 2013, inleds teckningstiden i Arc Aroma Pure AB:s (publ) nyemission inför listning på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 5 mars 2013. Vid fulltecknad nyemission tillförs Arc Aroma Pure cirka 5,0 MSEK före emissionskostnader. Memorandum, folder och anmälningssedel finns att tillgå på Arc Aroma Pures, AktieTorgets och Sedermera Fondkommission AB:s respektive hemsidor (www.arcaromapure.sewww.aktietorget.se och www.sedermera.se).

Läs hela Pressreleasen – Nyemission inför listning på AktieTorget