Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Planerad listningsemission och informationsträffar

Lund 2013-02-08 Arc Aroma Pure: Planerad listningsemission och informationsträffar Cleantech-bolaget Arc Aroma Pure AB (publ) planerar att genomföra en nyemission inför listning på AktieTorget. I samband med ovanstående kommer ett antal informationsträffar och en webbhearing att anordnas, tillfällen då Du kan få mer information om bolagets bakgrund, verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att besöka och det kommer att bjudas på lättare förtäring. Läs hela pressreleasen – Planerad listning och informationsträffar

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se