Kategorier
Aktuellt

Kommuniké från extra bolagsstämma 121205

Arc Aroma Pure: Kommuniké från extra bolagsstämma Igår, den 4 december 2012, hölls extra bolagsstämma i Arc Aroma Pure AB. Nedan följer de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.    Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2012/2015  Vid den extra bolagsstämman beslutades om en riktad emission av högst 200 000 teckningsoptioner, av serie 2012/2015, med rätt till teckning av högst 200 000 nya B-aktier i Arc Aroma Pure AB. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 20 000 SEK. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta för närvarande en utspädning om högst cirka 3,3 procent av aktierna och cirka 1,4 procent av rösterna… 121205 Kommuniké från extra bolagsstämma

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se